Превързочни материали и лекарства

София, гр. София 1164, пл. Папа Йоан Павел II No 1 Офис Център България 2000, ет. 2
И на още 1 адрес в: София - град
http://www.medica.bg http://yellowpages.bg/bg/members/medika-ad/